Greenstream sinergija = projekti + kampanje + zajednica

Naša sinergija nastaje kada se raznorodna znanja primjene u istom smjeru, s istim ciljem. Naša zelena valuta, Community Coin simbol je tog uvećanog efekta zajedničkog djelovanja članova zajednice. Specifične zakonitosti i mehanizmi te valute osiguravaju da njena vrijednost bude mjerljiva i utemeljena. To je osiguranje u samoj biti našeg poslovnog modela, utjelovljeno u pravilima i inicijalnim postavkama koijma je uređena međusobna suradnja svih članova naše zajednice.

Sinergetski efekt nužno je shvatiti da bi se razumjelo našu ideju u potpunosti. Svi sudionici sukladno odabranoj ulozi sudjeluju u našem dinamičnom sustavu preraspodjele vrijednosti. Doprinos svakog člana ide i korist svakom drugom članu. Kod nas nema konkurencije niti natjecanja, samo dobra volja svakoga da pomogne samome sebi, a time i svim ostalim članovima zajednice.

Vrijednost se stvara u našim temeljnim projektnim područjima i u tome je snaga našeg koncepta. Pažljivo smo odabrali područja u kojima realiziramo inovacije, što uz poslovni rezultat stvara i druge pozitivne učinke na zaštitu prirode i Planete.

Temelj naših aktivnosti je u ekološkoj poljoprivredi. Tu s jedne strane organiziramo vlastitu sadnju i naprednu preradu odabranih, izuzetno plemenitih i prilično zapostavljenih kultura, dok s druge strane organiziramo proizvodnju inovativnih ekoloških preparata za pospješenje rasta bilja, kao alternative korištenju kemijskih gnojiva i pesticida.

Učinkovita energetika drugo je projektno područje po važnosti. Tu se primarno fokusiramo na rješenja koja eksploatiraju još nedovoljno iskorištene izvore "zelene" energije – vjetar, rijeke i more, biomasa itd.

Oba prethodna područja podržana su našim vlastitim, unutar kuće razvijenim IT rješenjima kako bi upravljanje učinili učinkovitijim i rješenjima dodatno povećali efekt.

Na kraju kao rezultat naših aktivnosti dolazi do revitalizacije zapuštenih i zaboravljenih provincijskih područja, koji postaju idealne destinacije za etični (aktivni i avanturistički) turizam, čime se kreira čisti višak vrijednosti za zajednicu.

Sve što smo zamislili u našem planu, da bi se realiziralo traži određena financijska sredstva.  Naš je cilj od samog početka da stvorimo legalan okvir u kojem se i mali investitori, „obični ljudi“ mogu uključiti ulaganjem u neki od projekata te sukladno tome da uživaju iznosu ulaganja pripadajuću dobit tj. korist.

Okviri za realizaciju ulaganja nalaze se u našim predefiniranim tipovima kampanja (PRESALE, BOND i SHARE) i našem posebnom tehnološkom izumu – zaključavanju Coinova u „namjenske pakete“, tj. tokene. Oni služe kao garancija da će ono što je obećano (u ponudi pojedinog projekta) biti i ostvareno, u suprotnom vlasnik tokena automatski dobiva pravo „otključati“ token i Community Coin-ove sadržane u njemu razmijeniti sa članovima zajednice kako bi si vratio pripadajuću (neisporučenu) vrijednost.

Tokeni sadrže uvijek onoliko Community Coin-ova kolika je vrijednost garantirana u nekom određenom ugovoru na nekom određenom projektu. Korekcije broja sadržanih Community Coin-ova u tokenu vrše se prilikom ispunjenja obveza (djelomično ili u cijelosti) i trenucima „skoka službenog tečaja“. 

Korist zajednice primarni je cilj koji ostvarujemo unutar naše platforme svaki član tu korist može ostvariti na različite načine tj. kroz različite uloge. Uloge odgovaraju različitim profilima članova, njihovim specifičnim očekivanjima i mogućnostima. Svaki član kroz kupovinu Community Coin-ova u bilo kojem od ponuđenih oblika pomaže uspjehu zajednice u cjelini.

Suvlasnici su oni članovi koji su kupili naše GOT tokene i time uživaju u pripadajućem udjelu dobiti Greeenstream-a u cjelini. Oni imaju pravo prisustvovati na našim godišnjim skupštinama te odlučivati o smjerovima razvoja projekta u budućnosti i predlagati vlastita rješenja i ideje kako unaprijediti poslovanje.

Investitorima smatramo one koji su kupili SHAREili BOND token, te su tako stekli pravo učešća u dobiti nekog određenog projekta. Također time stječu pravo na uvid u poslovne knjige subjekta nosioca projekta u koji su uložili – tvrtke kćeri Greenstream-a.

Kupci su oni koji su postali vlasnici PRESALE tokena, rezerviravši na taj način  kupnju po značajno sniženoj cijeni neki određeni proizvod koji se nalazi u ponudi nekog od naših projekta.

Vlasnici Community Coin-a uživaju u koristima koje donosi svaki „skok službenog tečaja“.

Na čitav Grenstream projekt može se gledati kao na jedan novi oblik “virtualne banke” koja je pokrenuta od zajednice i za zajednicu kako bi se premostili financijske poteškoće onih najinovativnijih projektata s izuzetnim potencijalom i brojnim povoljnim efektima za čovjeka, prirodu i planet. S druge strane, iz prihoda pokrenutih projekta.

Za razliku od poznatih oblika “oficijelnih” banaka, u Greenstream-u ne postoje niti kamate niti “minus”. Svi koji sudjeluju u zajednici jedino što mogu ostvariti jest pozitivan saldo. Taj pozitivan saldo ostvaruje se kada se zbog izuzetne inovativnosti poslovnih koncepata i sinergetskim efektom stvori višak vrijednosti. Način realizacije tog efekta programiran je i utemeljen u specifičnom poslovnom modelu koji Greenstream kao platforma pruža u okvirima pravila postavljenih za razmjenu vlastite valute Community coin.